Algemene Voorwaarden Webshop

 • U ontvangt altijd een kopie van uw bestelling in uw mailbox.
 • Door het doen van een bestelling verklaart u akkoord te met deze algemene voorwaarden webshop.
 • Per bestelling betaald u € 2,00 aan administratiekosten. U krijgt de kaarten hiervoor per TNT post thuisgestuurd.
 • De administratiekosten berekenen wij voor portokosten, incassokosten en verwerkingskosten.
 • Reeds gekochte kaarten kunt u teruggeven indien u onverhoopt verhinderd bent. U ontvangt dan van ons een tegoedbon. Uiteraard kan dit alleen voordat de voorstelling heeft plaatsgevonden. U ontvangt nimmer uw geld terug omdat ook wij naar de impresariaten toe, betalingsverplichtingen hebben.
 • Mocht u kaarten reserveren kort voor de voorstelling, zodat het voor ons niet meer mogelijk is de kaarten te versturen, dan liggen de kaarten op uw naam klaar aan de kassa.
 • Mocht een voorstelling geen doorgang vinden door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden dan zullen wij reeds gekochte en betaalde kaarten aan u terugbetalen. U heeft nimmer recht op terugbetaling van administratiekosten.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop .
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Stichting Het Vestzaktheater.