Laden Evenementen

De bossen van Son en Breugel. Een bezinning op het beheer. Entree is gratis

Wat is bosbeheer en hoe is dit ontstaan? Is beheer nodig? Welke keuzes kunnen hierin gemaakt worden? Welke verkeerde aannames leven er op het gebied van bosbeheer? Welke beheermethode sluit het meest aan op wat wij als samenleving belangrijk vinden? Dit zijn een aantal vragen welke dr. Jaap Kuper, bosbeheer deskundige met een grote staat van dienst, middels deze presentatie gaat toelichten en beantwoorden.

Inwoners zijn niet betrokken geweest bij de keuze voor een nieuwe beheerder en het opstellen van het beheerplan voor de bos- en natuurterreinen. Ook alle zorgen, vragen, bezwaren en kanttekeningen in de vorm van petities, mails, brieven en artikelen in de media hebben geen bereidwilligheid gevonden bij de verantwoordelijke wethouder en de toenmalige coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, DorpsVISIE, CDA en D66.

Inwoners hebben hun roepen in deze woestijn kracht bij gezet door aan dr. Jaap Kuper (*) en dr. Eef Arnolds (**) te vragen een analyse op te stellen zodat alle zorgen, vragen, kanttekeningen en bezwaren geen loze kreten meer zouden zijn. Het rapport dat eind december 2021 hieruit voortgekomen is, draagt de toepasselijke titel: De bossen van Son en Breugel. Een bezinning op het beheer. Hierin wordt de beheermethode van Bosgroep Zuid vergeleken met Natuurvolgend Bosbeheer zodat inzichtelijk wordt wat de verschillen zijn en welke keuzes er gemaakt kunnen worden.

De presentatie door dr. Jaap Kuper duurt 30-45 minuten. Aansluitend is er onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider gelegenheid voor vragen en discussie. Om iedereen met belangstelling voor dit onderwerp de gelegenheid te bieden deze presentatie bij te wonen, is er zowel een middag- als een avond sessie. Een ticket kunt u bestellen via bovenstaande ticket-afbeelding. Kijk daarbij even of u voor het juiste tijdvak in de agenda gekozen hebt. De presentatie wordt live gestreamd door Son en Breugel Radio en TV en kan dus ook (nog) op een ander moment bekeken of beluisterd worden.

Nu horen wij u vragen: “Heeft dit rapport en het bijwonen van deze presentatie nog wel zin nu de kaalslagen al plaats gevonden hebben en het beheerplan een besluit is?” Ja, want het beheerplan voor de bos- en natuurterreinen van Son en Breugel maakt deel uit van de omgevingsvisie voor de komende 50 jaar. De Omgevingsvisie is een visie op het dorp zelf “hoe willen wij er  in 2050 uit zien?” De Visie Oud Meer en Nieuwe Heide (gemeente Best), is een visie die tot 2070 loopt. Deze visie is nog niet vastgesteld. Het besluit is door het gemeentebestuur uitgesteld zodat inwoners hierover nu wel mee kunnen praten waardoor er vragen aan de orde kunnen komen als: “Willen we bossen die voor houtproductie bestemd zijn, of willen we natuurlijke bossen waaruit eventueel selectief gekapt wordt?” Door het gemeentebestuur wordt nog bekend gemaakt wanneer de samenspraak bijeenkomst aangaande de Visie Oud Meer en Nieuwe Heide plaats vindt.

Het bijwonen van de presentatie van dr. Jaap Kuper kan helpen om dit onderwerp breder te leren kennen en begrijpen en/of om een stem te kunnen zijn die zich laat horen aangaande een zorgvuldige en afgestemde omgang met de ons omringende natuur.

De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door inwoners, waaronder Het Vestzaktheater, Son en Breugel Verbindt en Natuurbelang Son en Breugel. Uw belangstelling, betrokken zijn en aanwezigheid worden enorm gewaardeerd. Ook zijn het gemeentebestuur, medewerkers van Bosgroep Zuid Nederland en het IVN bestuur uitgenodigd.

Voor vragen of het aanvragen van een digitaal exemplaar van De bossen van Son en Breugel. Een bezinning op het beheer kunt u mailen naar: natuurbelangsonenbreugel@gmail.com

Mocht u bij willen dragen aan het financiële deel van De bossen van Son en Breugel. Een bezinning op het beheer, dan kan dat via de doneeractie www.doneeractie.nl/bescherm-de-natuur-van-son-en-breugel/-59983

(*)Dr. Jaap Kuper studeerde bos- en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Hij beheerde gedurende decennia Kroondomein Het Loo waar hij het concept natuurvolgend bosbeheer ontwikkelde Natuurvolgend bosbeheer voor CO2 binding en natuurbeleving. Momenteel werkt hij als consultant op het gebied van ecologisch bosherstel- en beheer, zowel in Nederland als in de tropen. www.jaapkuper.nl | www.natuurvolgendbosbeheer.nl

(**)Dr. Eef Arnolds studeerde biologie aan de universiteit van Utrecht. Daarna was hij universitair hoofddocent aan het Biologisch Station te Wijster van de Landbouwuniversiteit, de laatste jaren als directeur, met als aandachtspunten bosecologie en vegetatiekunde. Momenteel werkt hij als vrijwilliger voor diverse organisaties, o.a. Stichting Het Drentse Landschap en de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe www.paddenstoelenwerkgroepdrent.com. Op 8,4 ha landbouwgrond realiseerde hij een eigen natuurgebied met de naam Schepping  www.schepping.org.