Laden Evenementen

Het Sons Kamerkoor bestaat 50 jaar! Het koor viert dit lustrumjaar met veel en uiteenlopende activiteiten.

Bij het ter perse gaan van dit boekje was het concertprogramma nog niet bekend.

Wel is zeker dat het koor liederen uit verschillende periodes in meerdere talen zingt en dat muzikale gasten een bijdrage leveren voor begeleiding van liederen en tijdens het intermezzo.

Het Sons Kamerkoor staat onder leiding van dirigent Paul Gieles.

Voor meer informatie over het koor en alle lustrumactiviteiten, zie www.sonskamerkoor.nl

Houd hiervoor ook de lokale media in de gaten!

Het concert duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Na afloop vraagt het koor een vrijwillige bijdrage.

foto: Erik van Mourik.