Al tientallen jaren organiseert Harmonie Pro Honore et Virtute de wekelijkse kienavond in het Vestzaktheater, waarbij Jan van Gerwen al jaren de vaste kienmaster is. Iedere zondagavond, klokslag half 8, beklom hij het podium en begon hij met het omroepen van de kiengetallen. Na 8 maart moest er noodgedwongen worden gestopt; het coronavirus had in Nederland zijn intrede gedaan en alle activiteiten werden met onmiddellijke ingang stilgelegd. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, neemt Jan op zondag 6 september weer plaats op het podium achter zijn elektrische kienmachine om de getallen weer om te roepen tijdens de eerste ‘proef-kienavond’.

De zondagse kienavond kon altijd rekenen op veel bezoekers. Jan: “Er kwamen veel dorpsgenoten naar de kienavond, maar ook mensen uit de regio en zelfs vanuit Maastricht, Den Bosch en Zaltbommel. Je kon letterlijk een speld horen vallen tijdens de speelrondes. Niemand wilde een getal missen, iedereen was serieus met het spel bezig.” Jan kijkt met tevredenheid terug naar die tijd en gaat ervan uit dat dit vanaf 6 september ook weer zo gaat worden. “Alleen dan wel met een aantal aanpassingen”, aldus Jan.

Nieuwe opzet

Voordat de eerste kienavond weer een feit is, is er veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Er is een compleet draaiboek gemaakt en niets wordt aan het toeval overgelaten. De veiligheid van de bezoekers staat voorop. Jan en de medewerkers van het Vestzaktheater doen een beroep op alle bezoekers om zich te houden aan alle richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen op te volgen die door hen worden gegeven. Bij binnenkomst in de hal dienen de bezoekers zich te registreren, waarna ze onder begeleiding van het personeel of vrijwilligers naar de tafels worden gebracht. Jan: “Sommige kieners komen hier al zo lang dat ze altijd aan dezelfde tafel op dezelfde stoel willen zitten. Helaas kan ik niet garanderen dat dit nu ook mogelijk is, omdat de tafels en stoelen anders zijn ingedeeld. Misschien zitten ze zelfs wel in een ander gedeelte van het gebouw.”

Aan tafel blijven

Ook het bestellen van de drankjes en de snacks wordt op een andere manier ingevuld. Jan: “Tijdens het kienen kunnen drankjes en snacks aan tafel besteld worden. Tijdens de avond dient iedereen op de stoel te blijven zitten. Tijdens de pauzes mag er een bezoek worden gebracht aan het toilet en ook dat is weer volgens de richtlijnen: slechts 1 persoon tegelijk. We hebben wel besloten om na spelronde 5 of 6 en na spelronde 15 of 16 een extra kleine pauze in te lassen, buiten de gewone grote pauze om.” Na afloop van de kienavond kunnen de prijswinnaars hun prijs ophalen; dit wordt ook gecoördineerd gedaan, waarna de bezoekers op aanwijzing van personeel en vrijwilligers de zaal mogen verlaten.

Is er nog wel iets hetzelfde gebleven tijdens de kienavonden? “Zeker”, antwoordt Jan stellig. “De gast van de week is gebleven, de prijzen worden nog steeds bij de lokale ondernemers gekocht en er zijn ook weer geldprijzen te winnen.” Voorzitter Henk Vogels is er blij mee dat het kienen weer kan worden hervat: “Enerzijds voorziet het kienen in de behoefte van de mensen die speciaal hiervoor naar de kienavond komen, anderzijds zijn de inkomsten zeer welkom voor de Harmonie.”

“Als de proef-kienavond naar wens verloopt, wordt er zeker een vervolg aan gegeven en gaan we weer wekelijks kienen”, sluit Jan af.

Meer informatie over de kienenavonden: info@superkieneninson.nl