Bestuurswisseling Stichting Vestzaktheater

Het Vestzaktheater heeft een nieuw bestuur. Gisteravond werd daartoe een overeenkomst van overdracht ondertekend. Na jarenlange trouwe dienst, onder omstandigheden die vooral de laatste jaren niet altijd even gemakkelijk waren, leggen Ad Louwers, Rinus Verhagen, Albert Merks en Paul de Groot hun functie als bestuurder neer.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Ingrid van Kronenburg (voorzitter), Roland de Waal (secretaris), Maurice Peters en Maarten van Beek. De nieuwe bestuursleden treden onmiddellijk in functie. De functie van penningmeester is nog vacant en wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter en de secretaris. De huidige beheerder van het Vestzaktheater, Hans Merks, treedt per 1 oktober uit dienst. Van de vertrekkende bestuursleden en de beheerder zal later in het seizoen op passende wijze afscheid worden genomen.

 

 

 

 

Foto:

Vertrekkend bestuurslid Ad Louwers draagt de voorzittershamer over aan Ingrid van Kronenburg.