Na de definitieve keuze van de gemeenteraad om te starten met de bouw van het nieuwe Dorpshuis is er hard gewerkt. De aanvankelijke twijfels over de haalbaarheid van het realiseren van de ontwerpen zijn grotendeels weggenomen. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de gemeente over de praktische tekortkomingen van het eerste plan. De door ons gewenste verbeteringen zijn doorgevoerd. Er zijn nog een paar punten waarover we in overleg zijn. Als bestuur van Stichting Het Vestzaktheater zijn we blij met dit resultaat en kijken we positief naar de toekomst. We zien uit naar een prachtig nieuw Dorpshuis waarin we samenwerken met de huidige gebruikers en waar alle inwoners van Son en Breugel zich welkom voelen. Het Vestzaktheater krijgt op deze manier een nieuw elan in Son en Breugel.

Bestuur van Stichting Het Vestzaktheater