Opening  TAALpunt in Son en Breugel

Op maandagavond 5 november is, in het Vestzak, de opening van het Taalpunt in Son en Breugel. Het Taalpunt wordt een toegankelijke plek, in de Bibliotheek, waar iedereen uit Son en Breugel welkom is, die hulp nodig heeft bij de basisvaardigheden lezen, schrijven en begrijpen van onze taal. Het Taalpunt is een samenwerking van vrijwilligers en professionals, samen met de Gemeente Son en Breugel, de LEV-groep, het Ster College, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Dommeldal.

Problemen met lezen en schrijven

2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en /of rekenen. Dat betekent niet dat deze mensen niet kunnen lezen en schrijven, maar wèl dat ze de taal onvoldoende beheersen. En dat alledaagse zaken moeilijk zijn, zoals het invullen van formulieren, het uitzoeken van een treinreis, of pinnen.

 

Laaggeletterdheid in onze regio

Ook in onze regio is zo’n 8% van de inwoners laaggeletterd. Het begrijpen en toepassen van informatie kost hen veel moeite. In het Taalpunt wordt hulp geboden in de vorm van cursussen, ontmoetingen en advies.

 

Wethouder Frenken opent het Taalpunt

Vanuit de gemeente Son en Breugel opent wethouder Frenken op 5 november het Taalpunt. Dat doet hij door het ondertekenen van een convenant, samen met alle partners. Daarmee bundelen alle partners samen hun krachten om geletterdheid onder de inwoners van Son en Breugel te versterken. Tijdens de openingsavond is er een informatiebijeenkomst met discussiegroepen waarbij het delen van kennis centraal staat.

 

Welkom vrijwilligers en professionals
Veel vrijwilligers bij verenigingen, maar ook veel professionals, hebben regelmatig te maken met laaggeletterden, onder hun leden of cliënten. Zij zullen de signalen van laaggeletterde mensen eerder herkennen. En pas wanneer je de signalen herkent, van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven, kun je iemand de weg wijzen naar het Taalpunt. Of beter nog: met hem of haar naar het Taalpunt komen.
Daarom gaan die avond professionals, vrijwilligers en samenwerkingspartners, met elkaar in gesprek om te zien wat zij, of wat hun organisatie kan betekenen voor laaggeletterden. Wat is er nodig om van betekenis te kunnen zijn en hoe kunnen we kennis, ervaringen en tips delen met alle betrokkenen bij het Taalpunt?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en voelt u zich wel betrokken bij dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom op maandagavond 5 november, van 17.30 tot 20.30uur, na aanmelding, via de agenda op www.bibliotheekdommeldal.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het programma van de openingsavond.