Met de uitbraak van Corona is er voor het Vestzaktheater een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een plan van aanpak en scenario’s voor de dichtbije toekomst, maar ook voor de langere tijd, omdat niet duidelijk is wanneer de gewone dingen weer kunnen. Dit protocol richt zich op de eerstkomende periode als de wijkgebouwen weer open mogen gaan, al dan niet onder specifieke voorwaarden.

1 Algemene RIVM- richtlijn Veiligheidsrisico’s Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor De welzijnssetting.

•        Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.

•        Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden

•        Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

•        Het Vestzaktheater meldt zich bij de GGD indien ze meer dan 1

ziektegeval (corona) hebben.

2 Fysiek contact •        Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.

•        Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 sec.

•        Er worden geen handen geschud.

•        Hoesten/niezen in de elle boog.

•        Niet aan je gezicht zitten.

3 Hygiëne- maatregelen Het Vestzaktheater draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in het Vestzaktheater.

In of bij iedere ruimte:

•         • Desinfecterende hand-gel.

•         • Zeeppompje.

•         • Papieren handdoekjes.

•         • Oppervlaktesprays.

De beheerder(s) worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Als er activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de gebruikersorganisatie zelf een coronaverantwoordelijke aan.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

•        Het Vestzaktheater draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.

•        Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Tenzij het personeel of de bezoekers hierom vragen.

•        In geval van een calamiteit is er beschermde kleding en attributen aanwezig: mondkap, bril handschoenen en jas.

4 Hygiëneregeling gebruiksmiddelen Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere begeleiders worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. Dat gebeurt door de gebruikers van de verschillende ruimte.

Contactpunten worden ieder uur schoon gemaakt nadat er bezoekers zijn geweest: denk hierbij aan de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten.

Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen.

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak door de huurders van de ruimte. Drie keer in de week schoonmaak van de publieke ruimtes.

Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals prullenbakken en balieoppervlakken worden 3 keer per dag schoongemaakt. Gezamenlijke voorwerpen (gereedschap e.d.) worden niet uitgewisseld.

6 Contact ouders of begeleiders Er is geen fysiek contact tussen bezoekers en de beheerders. Er is ook geen fysiek contact tussen mensen die bezoekers komen brengen en de andere mensen binnen het Vestzaktheater.
7 Toiletruimtes Er kan in elke toiletruimte slechts één persoon. Door de gebruikers moet in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij strak de 1,5 meter afstand.
1 In en rond het gebouw De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen gebruikers en tussen begeleiders en docenten gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.

Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of, in een gewijzigde vorm, in een andere ruimte.

2 Buitenruimtes Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
3 Looproutes Het Vestzaktheater hanteert looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld. Er komt een specifiek looprouteplan.

Kinderen die een activiteit in het Vestzaktheater volgen worden na afloop door één ouder/verzorger opgehaald. Ouders mogen in de ontmoetingsruimte wachten op hun kind als zij de 1,5 m in acht nemen.

4 Pauzemomenten Tijdens pauzemomenten wordt altijd de 1,5 m afstand in acht genomen. Pauzes worden gescheiden gehouden, of in de ruimte van de activiteit. Maar ook daar wordt aan de 1,5 m richtlijn gehouden.
5 Horeca momenten In alle ruimtes waar horeca-mogelijkheden zijn wordt 1,5 m in acht genomen. Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan. Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.
6 Wegstuurbeleid Richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
7 Thuisblijfregels Het Vestzaktheater past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

•  Verkoudheid.

•  Niezen.

•  Hoesten.

•  Keelpijn.

•  Moeilijk ademen.

•  Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

•  Personeel en andere mensen met corona-gerelateerde klachten komen niet het Vestzaktheater.

Kapstokken en jassen Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker. De kapstokken mogen niet worden gebruikt.